การจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

นำโดย นางสาวสุภัคคณิศร รุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน นายปัญญชาติ  วงษ์ปัญญา ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งผู้อำนวยการสังกัดอาชีวศึกษา ได้แก่ นายธีรศักดิ์  อรุณวัชรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง และนายอรรถกฤต  อินทะโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จัดขึ้น ณ ชั้น 1 อาคาร Excellent center วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

สำหรับผลการแข่งขันการประกวดในวันนี้ งานประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน ได้แก่

– ผลงาน เครื่องตรวจวัดค่าคุณภาพ EC ในน้ำและดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 1

– ผลงาน เครื่องอัดไบโอชา โดยใช้พลังงานร่วม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 3

– ผลงาน สเปรย์ยับยั้งแบคทีเรียสำหรับเท้า จากสารสกัดน้ำมันหอมระเหยใบหูเสือ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 6 โดยทั้ง 3 ผลงานได้เป็นตัวแทนระดับ อศจ.แข่งขันต่อในระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

และขอแสดงความยินดีกับ

– ผลงาน มูสโฟมจากสารสกัดใบหูเสือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 6

– ผลงาน ระบบตรวจวัดอากาศทางการเกษตรอัจฉริยะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 2

– ผลงาน ชีวภัณฑ์อารักขาพืช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 6

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :