การคัดเลือกนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

🎉 บรรยากาศการลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา และการจัดกิจกรรม ‘ค่ายวัดแววนักเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร’ วันที่ 17-18 มีนาคม 2566 เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

📍ทุน 5 ปี (ระดับปวช. ต่อเนื่องปวส.) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
📍ทุน 2 ปี (ระดับปวส./อนุปริญญา) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรฐาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนนัก ศึกษาทุกคน ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนทุน รั้ววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ต่อไป

ดาว์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่👇👇👇

https://drive.google.com/drive/folders/1vv9qQizvHSeQcXfr-Ccv8n6q-7gLvzgJ?usp=sharing

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :