กฟผ.มอบวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน นำโดย ดร.จักรกฤษณ์ ทิพเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน คณะผู้บริหาร และคณะครู นำโดยหม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ร่วมให้การต้อนรับนายวัชรี พืชพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ นายพิสิฐ กัยวิกัยโกศล หัวหน้ากองบริหาร และคณะ เป็นผู้แทน กฟผ.มอบวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Post By : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Time :